سکوت میکنم

سکوت میکنم تا گوشهایت را از صدای گریه هایم نگیری

سکوت میکنم تا بشنوی فریاد سکوتم رو به اعتراض نبودنم

سکوت میکنم به حرمت بغز شکسته در گلویم

سکوت میکنم تا بشنوی صدای خودت رو که فریاد میزند : سکوت کن

سکوت میکنم تا شاید بشنوی صدای بیتفاوتی هایت را

سکوت میکنم تا نشنوی آه در ته صدایم را

سکوت میکنم ولی تو آرام باش

سکوت میکنم اما صدای هق هقم میپیچد در کوچه ها

سکوت میکنم وتو فریاد میزنی نبااااااااااااااااااااااااش

سکوت میکنم وآرام در خود میشکنم انگار که نبودم ولی تو باش.

 

 

 

/ 8 نظر / 177 بازدید
علی رضا

بسیار زیبا بود [قلب] از سکوت دلم می شکنه ؛ نمی دونم چرا ؟؟؟[دلشکسته] [گریه]

ایلیا

در سرزمینی که کـبـــاب بــــال میخورند "پـــــرواز آرزوی خوبــــــی نـیست"

حباب

قشنگ بود. سکوت سرشار از ناگفته ها و بلندترین فریاد است

الهام

این آهنگ وبلاگت..... یادآور گذشته اس واسم .........

الهام

سلیقه ات مث منه.دیروز خواستم این قالبو انتخاب کنم.....پس با هم قالبامون رو عوض کردیم[قلب]

رها

قشنگ بود مرسی دوست داشتم :)