# آزادی

چه حالی داری؟؟؟؟؟

هوایی ابری............. دلی غمگین بغزی سنگین.......... قلبی زخمی جاده خالی....... راه     فرعی برگ زردی...... روح سردی ...... وقتی رفتی بی آنکه دانی گریه کردی غصه خوردی دست سردت روی قلبت .... گل زردی زیر پایی چهره با اشک ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 36 بازدید