# اینگونه_دیدم

چه شلوغ است شب های تنهایی

صدای جیرجیرک صدای گربه صدای آب پاشو سطل زباله صدای بادو برگای توکوچه صدای قیژ قیژ آهن قرازه صداو دیدن بادو یه سایه فرار موش از دست یه گربه بازم اون رهگزر اومد ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 77 بازدید